Obec Spišské Hanušovce

Faktúra

Zaizolovanie NN vzdušného prív. vedenia

Identifikácia

Číslo faktúry: 181/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Košice, Mlynská 31

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet faktúry: Zaizolovanie NN vzdušného prív. vedenia

Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.09.2019

Dátum doručenia: 23.09.2019

Datum zverejnenia: 27.09.2019

Dokumenty