Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.04.2022 Poistenie rekonštruovaných budov - Hasičská zbrojnica
7/2022
2086.20 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce ČSOB Poisťovňa, a. s. 23.03.2022
26.04.2022 Dotácia na činnosť TJ Tatran
6/2022
3000.00 €/rok s DPH TJ Tatran Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 20.04.2022
20.04.2022 Zrušenie preddavkových platieb pre odberné miesta s mesačným fakturačným obdobím.
5/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Východoslovenská energetika a.s. 18.04.2022
14.04.2022 Úprava cien za služby
4/2022
1886.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o., 12.04.2022
31.03.2022 Ochrana osobných údajov rámci spoločného školského úradu Lendak
3/2022
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Obec Lendak 30.03.2022
15.03.2022 Dotácia na činnosť DHZ Spišské Hanušovce na rok 2022
2/2022
3000.00 €/rok s DPH DHZ Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 14.03.2022
15.03.2022 Nájom školských priestorov pre ZUŠ Spišská Stará Ves.
1/2022/NP
1600.00 €/rok s DPH Spojená škola Spišská Stará Ves Obec Spišské Hanušovce 11.01.2022
02.02.2022 Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
1/2022
50.00000 €/ks s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 02.01.2022
29.12.2021 Ročný rozpočet na rok 2022
29/2021
1433.18 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o., 28.12.2021
02.12.2021 Nájom pozemku C-KN parc. č. 366, t.t.p. o výmere 7685 m2 - ihrisko
28/2021
50.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Hanušovce 24.11.2021
30.11.2021 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2021
27/2021
1950.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová 30.11.2021
29.11.2021 Spracovanie histórie HZ Spišské Hanušovce do monografie História hasičstva kežmarského okresu.
26/2021
250.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Peter Duda 29.11.2021
29.10.2021 Predaj pozemku okolo kaplnky sv. Barbory
25/2021
1.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 19.10.2021
11.10.2021 Defibrilátor AED ZOLL PLUS
24/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Záchrana OZ 05.10.2021
10.09.2021 Vypracovanie zdravotného posudku na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
22/2021
50.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce MUDr. Alžbeta Balážová 24.08.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 258.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 17 18