Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.05.2020 Nájom časti budovy OcU - telefónna ústredňa
11/2020
321.00 €/rok s DPH Slovak Telekom, a.s. Obec Spišské Hanušovce 20.05.2020
14.04.2020 Dodávka plynu do objektu Hasičská zbrojnica Spišské Hanušovce
10/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
26.03.2020 Poistenie zvýšenej hodnoty OcÚ a KD po rekonštrukcii
8/2020
15.71 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ČSOB Poisťovňa, a.s. 24.03.2020
26.03.2020 Úprava ceny za dielo
9/2020
169369.42 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Cukstav s.r.o. 28.01.2020
16.03.2020 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu hasičskej techniky.
7/2020
3000.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišské Hanušovce 16.03.2020
11.03.2020 Dotácia na činnosť TJ Tatran Spišské Hanušovce v roku 2020
6/2020
3000.00 €/rok s DPH TJ Tatran Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 24.02.2020
28.02.2020 Zmena znenia Obsahu a čl. 1 až 14 Zmluvy
5/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce NATUR-PACK, a.s. 02.02.2020
27.02.2020 Poistenie didaktických pomôcok a nábytku v špeciálnych učebniach ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
3/2020
22.16 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ČSOB Poisťovňa, a.s. 31.01.2020
24.02.2020 Dodávka vody z verejného vodovodu do Hasičskej zbrojnice
4/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 24.02.2020
24.02.2020 Dotácia na činnosť TJ Tatran Spišské Hanušovce
5/2020
3000.00 €/rok s DPH TJ Tatran Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 24.02.2020
07.01.2020 Kontrola prevádzky ČOV 1, 2, odbery a analýzy, legislatívna a štatistická činnosť
1/2020
1433.18 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o., 31.12.2019
07.01.2020 SIM karta a zariadenie
2/2020
5.00 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 03.01.2020
22.11.2019 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie skutočnosti požadovaných zákonom 583/2004
18/2019
1950.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová 21.11.2019
09.10.2019 Výstavba oporného múru
17/2019
42801.24 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ekospol Recycling, s.r.o. 07.10.2019
04.09.2019 Dotácia na činnosť CVČ za deti s trvalým pobytom v našej obci
16/2019
475.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 04.09.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 207.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 13 14