Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.06.2016 Financovanie separovaného zberu organizáciou zodpovednosti výrobcov
14/2016
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce NATUR-PACK, a.s. 14.06.2016
31.05.2016 Poistenie garáží a klubu Karlína a zariadenie budov
13/2016
390.32 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ČSOB Poisťovňa, a.s. 02.06.2016
25.05.2016 Výroba a montáž kamerovej plošiny na futbalovom ihrisku
12/2016
500.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Tomaľa 25.05.2016
24.05.2016 Dotácia na činnosť DHZ Spišské Hanušovce
11/2016
1500.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor obce Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 23.05.2016
18.05.2016 Projektová dokumentácia: "Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity"
10/2016
4800.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Štefan Vilga 11.01.2016
18.04.2016 Dodanie 100 ks knihy "Nebeský rozhlas vysiela" ako autora
9/2016
150.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Milan Budzák 18.04.2016
23.03.2016 Dotácia na záujmovú činnosť 4 detí s trvalým pobytom v našej obci v rámci aktivít Centra voľného času.
8/2016 - 25/2016
312.84 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 23.03.2016
21.03.2016 Výroba drevorezby "Goral" o priemere 420 cm
7/2016
150.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Pavol Grainda 21.03.2016
09.03.2016 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016
6/2016
3000.00 € s DPH TJ TATRAN Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 07.03.2016
29.02.2016 Záloha bytového domu Jána Pavla II. , súp. č. 13, postaveného na parcele č. 126/8
5/2016
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 18.02.2016
05.02.2016 Zámena pozemkov pri Hasičskej zbrojnici
4/2016
400.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Kocúr 26.01.2016
25.01.2016 Šanca pre zamestnanie §54
2/2016
12.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Komunálna poisťovňa, a.s. 31.12.2015
25.01.2016 Poistenie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
3/2016
9.75 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Komunálna poisťovňa, a.s. 31.12.2015
20.01.2016 prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Spišské Hanušovce v roku 2016
1/2016
1325.76 € s DPH Obec Spišské Hanušovce W-Control, s.r.o. Poprad 02.01.2016
05.01.2016 Zimná údržba miestnych komunikácií - cena za jednorazové vyčistenie
23/2015
30.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 29.12.2015
Zobrazených 91 - 105 z celkových 209.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14