Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.05.2017 Extérny manažment v rámci projektu: Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu...
11/2017
5640.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Energia plus s.r.o. 09.05.2017
20.03.2017 Aktivity CVČ Spišská Stará Ves pre deti s trvalým pobytom v našej obci
5/2017
347.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 20.03.2017
17.03.2017 Spracovanie projektového zámeru, žiadosti o NFP, implementácia projektu, verejné obstarávanie - špeciálne učebne pre ZŠ s MŠ Sp. Hanušovce
3/2017
13020.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Euro Dotácie, a.s. 13.03.2017
17.03.2017 Dotácia na činnosť TJ Tatran Sp. Hanušovce
4/2017
3000.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce TJ Tatran Spišské Hanušovce 17.03.2017
17.03.2017 Elektronické služby
1/2017
770.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce DataCentrum Bratisslava 16.01.2017
17.03.2017 Telefónne pripojenie
2/2017
19.99 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovek Telekom, a.s. 24.01.2017
31.12.2016 Havarijné poistenie Citrëna Berlingo
29/2016
273.12 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Groupama poisťovňa, a.s. 29.12.2016
31.12.2016 Poistenie finančnej straty
30/2016
162.89 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Colonnade Insurance S.A. 29.12.2016
31.12.2016 Revízie, kontroly, odborné prehliadky a opravy elektrickej inštalácie obce
31/2016
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Sičár, s.r.o. 30.12.2016
31.12.2016 Dodávka pitnej vody do soc. zariadení TJ Tatran - oprava
24/2016
1.08000 €/m³ bez DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. 21.10.2016
29.12.2016 Zimná údržba ciest
28/2016
39.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 27.12.2016
20.12.2016 Čistenie a revízia komínov v bytových domoch obce
27/2016
15.00 €/pm s DPH Obec Spišské Hanušovce Kmekom s.r.o. 20.12.2016
09.12.2016 Audit účtovnej závierky za rok 2016
26/2016
1250.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová 09.12.2016
08.12.2016 Citroën Berlingo 120 XTR
25/2016
17194.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce 3H MOBIL s.r.o. 30.11.2016
07.11.2016 Dodávka vody do šatní na futbalovom ihrisku
24/2016
10884.00000 €/m³ bez DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.10.2016
Zobrazených 91 - 105 z celkových 233.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 15 16