Obec Spišské Hanušovce

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.02.2024 Výkon zodpovednej osoby
12/2024
144.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.01.2024 23.01.2024
13.02.2024 výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostno technickej služby
13/2024
50.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Tatrahasil servis, s.r.o. 25.01.2024 25.01.2024
13.02.2024 Revízia elektroinštalácie a spotrebičov v objektoch: Bytová dom č.13, č. 251 a Hasičská zbrojnica a Elektrocentrála honda
14/2024
983.64 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Sičár Jozef 11.01.2024 24.01.2024
13.02.2024 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 - 31.01.2024
15/2024
114.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovenský plynárenská priemysel a.s. 22.01.2024 23.01.2024
13.02.2024 Geodetické práce v kat. území Spišské Hanušovce: zameranie polohopisu, výškopisu pre projektovú dokumentáciu (zastávky)
16/2024
300.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Marek Furcoň 24.01.2024 24.01.2024
13.02.2024 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie 2024, prevádzku: verejný rozhlas
17/2024
38.40 € s DPH Obec Spišské Hanušovce SLOVGRAM 25.01.2024 26.01.2024
13.02.2024 prevádzka mobilnej aplikácie "Spišské Hanušovce" (predplatné) za obdobie Január 2024 - Jún 2024
18/2024
120.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce adsupra s.r.o. 22.01.2024 29.01.2024
13.02.2024 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na roku 2024
19/2024
90.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ľubomír Ludvik LUTEX 23.01.2024 31.01.2024
13.02.2024 Na základe zmluvy 02/2023 na projekt stavby pre stavebné povolenie 16 b.j + Nájomné byty + technická vybavenosť - Spišské Hanušovce fakturujem časť z dohodnutej sumy podľa čl. 6.2.
20/2024
12000.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Solar projektová kancelária 05.02.2024 06.02.2024
13.02.2024 faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024
21/2024
114.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovenský plynárenský priemysel a.s. 01.02.2024 02.02.2024
13.02.2024 Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
22/2024
600.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Euro Dotácie a.s. 31.01.2024 02.02.2024
13.02.2024 Poplatky za služby/tovar
23/2024
152.98 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom a.s. 01.02.2024 08.02.2024
13.02.2024 Fakturujeme Vám online vydanie Obecných novín na rok 2024 od čísla 1 do čísla 52. Počet výtlačkov 1 týždenne.
24/2024
57.20 € s DPH Obec Spišské Hanušovce INPROST s.r.o. 02.02.2024 06.02.2024
13.02.2024 Elektrina dodávka a distribúcia
25/2024
1095.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VSE, a.s. 01.02.2024 02.02.2024
13.02.2024 Dodávka elektrickej energie
26/2024
402.67 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VSE, a.s. 07.02.2024 09.02.2024
Zobrazených 1 - 15 z celkových 2900.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 193 194