Obec Spišské Hanušovce

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
09.10.2019 Dodávka materiálu a stavebných prác na uvedenom diele podľa PD
17/2019
42801.24 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ekospol Recycling, s.r.o. 03.10.2019
30.08.2019 Dodávka stavebných práv vrátane materiálu na realizáciu stavby
14/2019
152325.80 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Roof Tops Dominik Grivalský 26.07.2019
30.08.2019 Dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska
1/2019
8848.92 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Enercom s.r.o. 30.05.2019
06.09.2017 Stavebné úpravy vstupov do objektu - hlavný vstup, úprava šatní, vedľajší vstup, zateplenie stavby
17/2017
38844.48 € s DPH Obec Spišské Hanušovce KLG SK, s.r.o. 28.07.2017
07.08.2017 Cesty a chodníky v areáli školy
16/2017
83431.20 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Pavel Bachleda BAPAS 28.07.2017
23.03.2017 Nové motorové vozidlo Citroën Brlingo
32/2016
17194.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce H MOBIL, s.r.o. 09.12.2016
23.03.2017 Zimné čistenie komunikácií
28/2016
39.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 27.12.2016
23.03.2017 spracovanie projektového zámeru, žiadosti o NFP, implementácia projektu, verejné obstarávanie
132/2017
13020.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Euro Dotácie a.s. 27.02.2017
26.11.2015 Kamerový monitorovací systém v obci
8/2015
5450.40 € s DPH Obec Spišské Hanušovce František Fedor Security Equipment 10.09.2015
01.07.2014 Obstaranie jedálnych kupónov na 2. polorok 2014
376/2014
1100.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce LE Cheque Dejeuner s.r.o. 30.06.2014
25.06.2014 Výmena strojnotechnologickej časti ČOV pri BD č. 13
276/2014
4641.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce W-Control, s.r.o. Poprad 17.06.2014
10.07.2013 Výstavba chodníka ku bytovému domu sv. Ondreja č. 251
358/2013
17987.17 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Vladimír Hadidom 17.05.2013
10.07.2013 Dodávka a montáž verejného osvetlenia ku bytovému domu sv. Ondreja č. 251
358/2013
8122.70 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Sičár, s.r.o. 17.05.2013
Zobrazených všetkých 13.