Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Vybudovanie kamerového monitorovacieho systému v obci Spišské Hanušovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 8/2015

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: František Fedor Security Equipment

Adresa úspešného uchádača: 17. novembra 9/28, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 10770071

Predmet zákazky: Kamerový monitorovací systém v obci

Cena zákazky: 5450.40 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.09.2015

Datum zverejnenia: 26.11.2015