Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Externý projektový manažment pre projekt Nové špeciálne učebne pre ZŠ s MŠ

Identifikácia

Číslo zákazky: 132/2017

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: Euro Dotácie a.s.

Adresa úspešného uchádača: Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

IČO úspešného uchádača: 36438766

Predmet zákazky: spracovanie projektového zámeru, žiadosti o NFP, implementácia projektu, verejné obstarávanie

Cena zákazky: 13020.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 27.02.2017

Datum zverejnenia: 23.03.2017

Dokumenty Pdf Zmluva 32017.pdf ( veľkosť: 2,9 MB, aktualizované: Štvrtok 23. Marec 2017 09:10 )