Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Oporný múr

Identifikácia

Číslo zákazky: 17/2019

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: Ekospol Recycling, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: 061 01 Spišská Stará Ves 502

IČO úspešného uchádača: 43984649

Predmet zákazky: Dodávka materiálu a stavebných prác na uvedenom diele podľa PD

Cena zákazky: 42801.24 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 03.10.2019

Datum zverejnenia: 09.10.2019