Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Úprava spevnených plôch a prístupových komunikácií

Identifikácia

Číslo zákazky: 16/2017

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: Pavel Bachleda BAPAS

Adresa úspešného uchádača: Osloboditeľov 1, 059 01 Spišská Belá

IČO úspešného uchádača: 17289700

Predmet zákazky: Cesty a chodníky v areáli školy

Cena zákazky: 83431.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.07.2017

Datum zverejnenia: 07.08.2017