Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Prístavba a stavebná úprava hasičskej zbrojnice Spišské Hanušovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 14/2019

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: Roof Tops Dominik Grivalský

Adresa úspešného uchádača: Potok 477/85, 059 04 Matiašovce

IČO úspešného uchádača: 46456716

Predmet zákazky: Dodávka stavebných práv vrátane materiálu na realizáciu stavby

Cena zákazky: 152325.80 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.07.2019

Datum zverejnenia: 30.08.2019