Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Detské ihrisko Spišské Hanušovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 1/2019

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: Enercom s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO úspešného uchádača: 44658591

Predmet zákazky: Dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska

Cena zákazky: 8848.92 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.05.2019

Datum zverejnenia: 30.08.2019