Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Úprava vstupov do budovy č. 68, C-KN č. 851/18

Identifikácia

Číslo zákazky: 17/2017

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: KLG SK, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Spišské Hanušovce č.105, 059 04 Spišské Hanušovce

IČO úspešného uchádača: 46533681

Predmet zákazky: Stavebné úpravy vstupov do objektu - hlavný vstup, úprava šatní, vedľajší vstup, zateplenie stavby

Cena zákazky: 38844.48 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.07.2017

Datum zverejnenia: 06.09.2017