Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Dodávka a montáž el. vedenia verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo zákazky: 358/2013

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: Sičár, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: 059 04 Spišské Hanušovce č. 208

IČO úspešného uchádača: 43941745

Predmet zákazky: Dodávka a montáž verejného osvetlenia ku bytovému domu sv. Ondreja č. 251

Cena zákazky: 8122.70 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.05.2013

Datum zverejnenia: 10.07.2013

Dokumenty Pdf Zápis z prieskumu trhu -VO.pdf ( veľkosť: 42,2 KB, aktualizované: Streda 10. Júl 2013 17:07 )