Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Oprava strojnotechnologickej časti ČOV BCTS6

Identifikácia

Číslo zákazky: 276/2014

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: W-Control, s.r.o. Poprad

Adresa úspešného uchádača: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36804207

Predmet zákazky: Výmena strojnotechnologickej časti ČOV pri BD č. 13

Cena zákazky: 4641.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.06.2014

Datum zverejnenia: 25.06.2014