Obec Spišské Hanušovce

Obstaranie

Jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo zákazky: 376/2014

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov úspešného uchádača: LE Cheque Dejeuner s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2

IČO úspešného uchádača: 31396674

Predmet zákazky: Obstaranie jedálnych kupónov na 2. polorok 2014

Cena zákazky: 1100.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.06.2014

Datum zverejnenia: 01.07.2014