Obec Spišské Hanušovce

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.10.2020 Vodné - TJ
184/2020
5.22 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská spoločnosť 16.09.2020 21.09.2020
08.10.2020 Vodné DHZ
185/2020
15.67 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská spoločnosť 16.09.2020 21.09.2020
08.10.2020 Vodné BJ č.13
186/2020
455.82 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská spoločnosť 16.09.2020 21.09.2020
08.10.2020 Vodné BJ č. 251
187/2020
502.84 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská spoločnosť 16.09.2020 21.09.2020
08.10.2020 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
188/2020
742.54 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner 14.09.2020 30.09.2020
08.10.2020 Poháre DHZ
189/2020
243.76 € s DPH Obec Spišské Hanušovce FLORIAN 23.09.2020 28.09.2020
08.10.2020 Telekomunikačné služby
190/2020
84.72 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 15.09.2020 22.09.2020
08.10.2020 Stravovacie poukážky
191/2020
744.42 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Up Slovensko 01.10.2020 03.10.2020
08.10.2020 Zemný plyn - DHZ
192/2020
140.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovenský plynárenský priemysel 01.10.2020 02.10.2020
08.10.2020 Nakladanie veľkoobjemového odpadu
193/2020
54.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Poľnohodpodárske družstvo 05.10.2020 05.10.2020
08.10.2020 Výkon zodpovednej osoby za 10/2020-12/2020
194/2020
144.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce osobnyudaj.sk,s.r.o. 01.10.2020 01.10.2020
08.10.2020 Kosenie verejných priestranstiev
195/2020
308.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Eduard Kiska 02.10.2020 05.10.2020
08.10.2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
196/2020
358.30 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK SERVIS, s.r.o. 01.10.2020 05.10.2020
16.09.2020 Služby pevnej siete
176/2020
33.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 01.09.2020 09.09.2020
16.09.2020 Výkon funkcie TPO a BT
177/2020
50.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing.Peter Smejkal - Tatrahasil 07.09.2020 09.09.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 2113.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 140 141