Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.12.2015 Zabezpečenie a vykonávanie odbornej praxe študentov fakulty na OcÚ
19/2015
0.00 € s DPH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Obec Spišské Hanušovce 06.08.2015
16.12.2015 Údržba jednej informačnej tabule
20/2015
0.00 € s DPH Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Pieniny-Spiš Obec Spišské Hanušovce 21.08.2015
16.12.2015 Zber a preprava separovaného zberu odpadov
21/2015
100.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ekospol Recycling, s.r.o. 15.12.2015
15.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
16/2015
6.64 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Komunálna poisťovňa, a.s. 30.11.2015
02.12.2015 Výroba a dodanie umeleckej drevorezby "Pieniská ruža"
15/2015
160.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Pavol Grainda 01.12.2015
30.11.2015 Realizácia aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
14/2015
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 25.11.2015
23.11.2015 Dotácia ako príspevok na vydanie dvojjazyčnej publikácie: Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1932
13/2015
200.00 € s DPH Spolok Slovákov v Poľsku Obec Spišské Hanušovce 23.11.2015
03.11.2015 Likvidácia odpadových vôd a kalov z ČOV
12/2015
200.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. 28.10.2015
05.10.2015 Zabezpečenie technického dozoru stavby "Rekonštrukcia a modernizácia budovy materskej školy a jedálene Spišské Hanušovce
11/2015
4800.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Ján Trebuňa 25.09.2015
28.09.2015 Zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa stav. prác - prístavba MŠ
10/2015
950.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Ján Marhefka 22.08.2015
17.09.2015 Stavebné práce na prístavbu MŠ a jedálne
9/2015
119536.30 € s DPH Obec Spišské Hanušovce KLG SK, s.r.o. 16.09.2015
11.09.2015 Vybudovanie kamerového monitorovacieho systému v obci Spišské Hanušovce
8/2015
5450.40 € s DPH Obec Spišské Hanušovce František Fedor Security Equipment 10.09.2015
03.08.2015 Divadelné predstavenie "Maľované na skle"
7/2015
500.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce DKD DRaK 03.08.2015
03.06.2015 Telefón č. 4181421
6/2015
19.99 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a. s. 03.06.2015
27.05.2015 Bezodplatné užívanie prebytočného majetku štátu , a to: počítač, multifunkčný tlačiareň,čítačka čipových kariet, monitor - matrika
5/2015
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 27.05.2015
Zobrazených 106 - 120 z celkových 205.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14