Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - dodatok

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/2022

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: VaK Servis, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet zmluvy: Úprava cien za služby

Zmluvná cena: 1886.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.04.2022

Datum zverejnenia: 14.04.2022

Dokumenty Pdf Zmluva 42022.pdf ( veľkosť: 141,8 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Apríl 2022 08:47 )