Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Nájomná zmluva č. 16/2016

Identifikácia

Číslo zmluvy: 28/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Hanušovce

Adresa dodávateľa: 059 04 Spišské Hanušovce č. 93

IČO dodávateľa: 31999891

Predmet zmluvy: Nájom pozemku C-KN parc. č. 366, t.t.p. o výmere 7685 m2 - ihrisko

Zmluvná cena: 50.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.11.2021

Datum zverejnenia: 02.12.2021

Dokumenty Pdf Nájomná_zmluva.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Štvrtok 02. December 2021 11:29 )