Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/2022

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Zrušenie preddavkových platieb pre odberné miesta s mesačným fakturačným obdobím.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.04.2022

Datum zverejnenia: 20.04.2022

Dokumenty Pdf Zmluva 52022.pdf ( veľkosť: 515,6 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2022 10:07 )