Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 29/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: VaK Servis, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet zmluvy: Ročný rozpočet na rok 2022

Zmluvná cena: 1433.18 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.12.2021

Datum zverejnenia: 29.12.2021

Dokumenty Pdf Zmluva 292021.pdf ( veľkosť: 134,5 KB, aktualizované: Streda 29. December 2021 08:59 )