Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaním štatutárneho auditu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 27/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Ing. Mária Kyselová

Adresa dodávateľa: Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35520370

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2021

Zmluvná cena: 1950.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2021

Datum zverejnenia: 30.11.2021

Dokumenty Pdf Zmluva 272021.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 30. November 2021 08:24 )