Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.03.2020 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu hasičskej techniky.
7/2020
3000.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišské Hanušovce 16.03.2020
11.03.2020 Dotácia na činnosť TJ Tatran Spišské Hanušovce v roku 2020
6/2020
3000.00 €/rok s DPH TJ Tatran Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 24.02.2020
28.02.2020 Zmena znenia Obsahu a čl. 1 až 14 Zmluvy
5/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce NATUR-PACK, a.s. 02.02.2020
27.02.2020 Poistenie didaktických pomôcok a nábytku v špeciálnych učebniach ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
3/2020
22.16 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ČSOB Poisťovňa, a.s. 31.01.2020
24.02.2020 Dodávka vody z verejného vodovodu do Hasičskej zbrojnice
4/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 24.02.2020
24.02.2020 Dotácia na činnosť TJ Tatran Spišské Hanušovce
5/2020
3000.00 €/rok s DPH TJ Tatran Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 24.02.2020
07.01.2020 Kontrola prevádzky ČOV 1, 2, odbery a analýzy, legislatívna a štatistická činnosť
1/2020
1433.18 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o., 31.12.2019
07.01.2020 SIM karta a zariadenie
2/2020
5.00 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 03.01.2020
22.11.2019 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie skutočnosti požadovaných zákonom 583/2004
18/2019
1950.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová 21.11.2019
09.10.2019 Výstavba oporného múru
17/2019
42801.24 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ekospol Recycling, s.r.o. 07.10.2019
04.09.2019 Dotácia na činnosť CVČ za deti s trvalým pobytom v našej obci
16/2019
475.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 04.09.2019
30.08.2019 Dodávka stavebných prác vrátane materiálu pri realizácii projektu "Prístavba a stavebná úprava hasičskej zbrojnice Spišské Hanušovce"
15/2019
152325.80 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Roof Tops Dominik Grivalský 20.08.2019
29.07.2019 Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác na zákazku "Prístavba a stavebná úprava hasičskej zbrojnice
14/2019
300.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Ján Marhefka 19.07.2019
17.06.2019 Dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska
13/2019
8848.92 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ENERCOM s.r.o. 10.06.2019
07.06.2019 Dotácia z rozpočtu obce na činnosť DHZO na rok 2019
12/2019
3000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 07.06.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 233.
1 3 5 6 7 8 9 15 16