Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.02.2019 Dodatok k zmluve zo dňa 21. 06. 2016
2/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce NATUR-PACK, a.s. 15.01.2019
08.01.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1/2019
1433.18 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o. 07.01.2019
04.01.2019 úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
21/2018
48.00 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.12.2018
13.12.2018 Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov, zber vytriedených zložiek, nebezpečných zložiek odpadov, elektroodpadov...
19/2018
1.54 € bez DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner Poprad, s.r.o. 12.12.2018
13.12.2018 Výkon funkcie technika PO, OBP
20/2018
50.00 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 13.12.2018
11.12.2018 Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce
15/2018
165571.45 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Cukstav s.r.o. 14.11.2018
11.12.2018 zabezpečenie prevádzky ČOV
17/2018
1433.18 € s DPH Obec Spišské Hanušovce W-Control, s.r.o. 10.12.2018
11.12.2018 Zimná údržba miestnych komunikácií
18/2018
39.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 10.12.2018
06.12.2018 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky,overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie skutočností požadovaných zákonom č. 583/2004 Z. z.
15/2018
1350.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová, č. licencie 722 06.12.2018
12.11.2018 Rezanie a ohýbanie armatúry na vybudovanie premostenia potôčika Kľauza podľa PD.
14/2018
140.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Tomáš Grivalský 04.10.2018
20.08.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu "Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
13/2018
138500.14 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 06.08.2018
31.07.2018 Hudobná produkcia na Dni obce
12/2018
2500.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce OZ Goralov žijúcich na Spiši 27.07.2018
27.07.2018 Hudobné vystúpenie na Dňoch obce 29. júla 2018.
12/2018
2500.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Kollárovci Productions s.r.o. 27.07.2018
04.07.2018 Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb
10/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce TOPSET Solution s.r.o. 03.07.2018
11.06.2018 Poskytnutie jednorazového finančného príspevku na vydanie básnickej zbierky "Hora javorová"
9/2018
200.00 € s DPH Ing. Milan Budzák Obec Spišské Hanušovce 11.06.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 209.
1 3 5 6 7 8 9 13 14