Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.03.2016 Dotácia na záujmovú činnosť 4 detí s trvalým pobytom v našej obci v rámci aktivít Centra voľného času.
8/2016 - 25/2016
312.84 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 23.03.2016
21.03.2016 Výroba drevorezby "Goral" o priemere 420 cm
7/2016
150.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Pavol Grainda 21.03.2016
09.03.2016 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016
6/2016
3000.00 € s DPH TJ TATRAN Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 07.03.2016
29.02.2016 Záloha bytového domu Jána Pavla II. , súp. č. 13, postaveného na parcele č. 126/8
5/2016
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 18.02.2016
05.02.2016 Zámena pozemkov pri Hasičskej zbrojnici
4/2016
400.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Kocúr 26.01.2016
25.01.2016 Šanca pre zamestnanie §54
2/2016
12.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Komunálna poisťovňa, a.s. 31.12.2015
25.01.2016 Poistenie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
3/2016
9.75 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Komunálna poisťovňa, a.s. 31.12.2015
20.01.2016 prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Spišské Hanušovce v roku 2016
1/2016
1325.76 € s DPH Obec Spišské Hanušovce W-Control, s.r.o. Poprad 02.01.2016
05.01.2016 Zimná údržba miestnych komunikácií - cena za jednorazové vyčistenie
23/2015
30.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 29.12.2015
05.01.2016 Povodňový záchranný vozík
22/2015
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 30.11.2015
05.01.2016 Zimné čistenie chodníkov v obci - cena za jednorázové očistenie
24/2015
10.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Andrej Krišanda 29.12.2015
16.12.2015 Audit hospodárenia obce za rok 2015
17/2015
1200.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová 15.12.2015
16.12.2015 Dotácia na rozšírenie kapacít MŠ
18/2015
90000.00 € s DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Obec Spišské Hanušovce 01.12.2015
16.12.2015 Zabezpečenie a vykonávanie odbornej praxe študentov fakulty na OcÚ
19/2015
0.00 € s DPH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Obec Spišské Hanušovce 06.08.2015
16.12.2015 Údržba jednej informačnej tabule
20/2015
0.00 € s DPH Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Pieniny-Spiš Obec Spišské Hanušovce 21.08.2015
Zobrazených 121 - 135 z celkových 233.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16