Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.06.2017 Vystúpenie Otta Weitera na Dni obce
12/2017
1450.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Umelecká agentúra O.W.-Music, s.r.o. 08.06.2017
22.05.2017 Nájom časti parcely 963 - Kamarisky
6/2017
120.00 €/rok s DPH Peter Kriššák Obec Spišské Hanušovce 05.04.2017
22.05.2017 Nájom časti parcely 693 - Kamarisky
7/2017
5.00 €/rok s DPH Ján Baka Obec Spišské Hanušovce 11.04.2017
22.05.2017 Dotácia na činnosť
8/2017
3000.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce DHZ Spišské Hanušovce 09.05.2017
22.05.2017 Dotácia na opravu filiálneho kostola Potok
9/2017
1000.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Hanušovce 11.05.2017
22.05.2017 energetický audit a certifikát budov
10/2017
1450.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. František Sulír 09.05.2017
22.05.2017 Extérny manažment v rámci projektu: Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu...
11/2017
5640.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Energia plus s.r.o. 09.05.2017
20.03.2017 Aktivity CVČ Spišská Stará Ves pre deti s trvalým pobytom v našej obci
5/2017
347.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 20.03.2017
17.03.2017 Spracovanie projektového zámeru, žiadosti o NFP, implementácia projektu, verejné obstarávanie - špeciálne učebne pre ZŠ s MŠ Sp. Hanušovce
3/2017
13020.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Euro Dotácie, a.s. 13.03.2017
17.03.2017 Dotácia na činnosť TJ Tatran Sp. Hanušovce
4/2017
3000.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce TJ Tatran Spišské Hanušovce 17.03.2017
17.03.2017 Elektronické služby
1/2017
770.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce DataCentrum Bratisslava 16.01.2017
17.03.2017 Telefónne pripojenie
2/2017
19.99 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovek Telekom, a.s. 24.01.2017
31.12.2016 Havarijné poistenie Citrëna Berlingo
29/2016
273.12 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Groupama poisťovňa, a.s. 29.12.2016
31.12.2016 Poistenie finančnej straty
30/2016
162.89 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Colonnade Insurance S.A. 29.12.2016
31.12.2016 Revízie, kontroly, odborné prehliadky a opravy elektrickej inštalácie obce
31/2016
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Sičár, s.r.o. 30.12.2016
Zobrazených 61 - 75 z celkových 209.
1 2 3 5 7 8 9 13 14