Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.12.2018 zabezpečenie prevádzky ČOV
17/2018
1433.18 € s DPH Obec Spišské Hanušovce W-Control, s.r.o. 10.12.2018
11.12.2018 Zimná údržba miestnych komunikácií
18/2018
39.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 10.12.2018
06.12.2018 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky,overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie skutočností požadovaných zákonom č. 583/2004 Z. z.
15/2018
1350.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová, č. licencie 722 06.12.2018
12.11.2018 Rezanie a ohýbanie armatúry na vybudovanie premostenia potôčika Kľauza podľa PD.
14/2018
140.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Tomáš Grivalský 04.10.2018
20.08.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu "Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
13/2018
138500.14 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 06.08.2018
31.07.2018 Hudobná produkcia na Dni obce
12/2018
2500.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce OZ Goralov žijúcich na Spiši 27.07.2018
27.07.2018 Hudobné vystúpenie na Dňoch obce 29. júla 2018.
12/2018
2500.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Kollárovci Productions s.r.o. 27.07.2018
04.07.2018 Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb
10/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce TOPSET Solution s.r.o. 03.07.2018
11.06.2018 Poskytnutie jednorazového finančného príspevku na vydanie básnickej zbierky "Hora javorová"
9/2018
200.00 € s DPH Ing. Milan Budzák Obec Spišské Hanušovce 11.06.2018
03.05.2018 Dotácia na činnosť TJ Tatran Spišské Hanušovce na rok 2018
6/2018
3000.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce TJ Tatran Spišské Hanušovce 17.03.2018
03.05.2018 Dotácia na činnosť DHZO na rok 2018
7/2018
3000.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Hanušovce 03.05.2018
03.05.2018 Dotácia na vydanie brožúry k 100. výročiu založenia rybárskeho spolku
8/2018
100.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce MO Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Stará Ves 03.05.2018
30.04.2018 Výrub stromov na miestnom cintoríne
5/2018
1200.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Jozef Nowak 13.03.2018
30.04.2018 Dotácia pre DHZO
4/2018
3000.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišské Hanušovce 27.04.2018
01.03.2018 úprava podmienok zberu triedených zložiek komunálneho odpadu
3/2018
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce NATUR-PACK, a.s. 28.02.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 233.
1 2 3 5 7 8 9 15 16