Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.06.2019 Dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska
13/2019
8848.92 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ENERCOM s.r.o. 10.06.2019
07.06.2019 Dotácia z rozpočtu obce na činnosť DHZO na rok 2019
12/2019
3000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 07.06.2019
30.04.2019 Materiálno-technické vybavenie DHZO
11/2019
3000.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 29.04.2019
11.04.2019 Nábytok do odborných učební ZŠ s MŠ
8/2019
33148.80 € s DPH Obec Spišské Hanušovce GAVIS, s.r.o. 02.04.2019
11.04.2019 Didaktické pomôcky pre odborné učebne ZŠ s MŠ
9/2019
68869.18 € bez DPH Obec Spišské Hanušovce Škola.sk, s.r.o. 08.04.2019
11.04.2019 IKT a SW pre odborné učebne ZŠ s MŠ
10/2019
26607.60 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Škola.sk, s.r.o. 08.04.2019
05.04.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
5/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o. 05.04.2019
05.04.2019 Pevná linka 4181421
6/2019
20.00 €/mesiac bez DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 02.04.2019
05.04.2019 Pevná linka 4892124
7/2019
20.00 €/mesiac bez DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 02.04.2019
05.04.2019 Zber šatstva, textílií, obuvi, hračiek a pod.
4/2019
7.50 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Ľubomír Ludvik WINDOORS 16.03.2019
07.03.2019 Poskytnutie dotácie na činnosť TJ Tatran Spišské Hanušovce
3/2019
3000.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Tatran Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 07.03.2019
13.02.2019 Dodatok k zmluve zo dňa 21. 06. 2016
2/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce NATUR-PACK, a.s. 15.01.2019
08.01.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1/2019
1433.18 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o. 07.01.2019
04.01.2019 úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
21/2018
48.00 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.12.2018
13.12.2018 Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov, zber vytriedených zložiek, nebezpečných zložiek odpadov, elektroodpadov...
19/2018
1.54 € bez DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner Poprad, s.r.o. 12.12.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 205.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 13 14