Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.12.2020 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej ÚZ, overenie konsolidovanej VS, overenie skutočností požadovaných zákonom 583/2004 Z.z.
22/2020
1950.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová 09.12.2020
27.11.2020 Návratná finančná výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO - COVID - 19
21/2020
22000.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo financií SR 24.11.2020
12.11.2020 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.
20/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2020
22.10.2020 Dotácia CVČ v Spišskej Starej Vsi za detí s trvalým pobytom v našej obci
19/2020
142.50 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 28.09.2020
02.09.2020 Spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
14/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Obec Jezersko 19.08.2020
02.09.2020 Spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
15/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Obec Reľov 19.08.2020
02.09.2020 Spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
16/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Obec Osturňa 19.08.2020
02.09.2020 Spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
17/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Obec Malá Franková 19.08.2020
02.09.2020 Spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
18/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Obec Veľká Franková 19.08.2020
15.06.2020 Dotácia na úhradu nákladov súvisiacich s vydaním publikácie Viktora Majerika venovanej jeho nedožitým 90. narodenínám
13/2020
100.00 € s DPH Mgr. Ingrid Majeriková - Goralinga Obec Spišské Hanušovce 04.06.2020
09.06.2020 Dotácia na činnosť DHZO na rok 2020
12/2020
1500.00 €/rok s DPH DHZ Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 09.06.2020
25.05.2020 Nájom časti budovy OcU - telefónna ústredňa
11/2020
321.00 €/rok s DPH Slovak Telekom, a.s. Obec Spišské Hanušovce 20.05.2020
14.04.2020 Dodávka plynu do objektu Hasičská zbrojnica Spišské Hanušovce
10/2020
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
26.03.2020 Poistenie zvýšenej hodnoty OcÚ a KD po rekonštrukcii
8/2020
15.71 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ČSOB Poisťovňa, a.s. 24.03.2020
26.03.2020 Úprava ceny za dielo
9/2020
169369.42 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Cukstav s.r.o. 28.01.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 233.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 15 16