Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.10.2019 Výstavba oporného múru
17/2019
42801.24 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ekospol Recycling, s.r.o. 07.10.2019
04.09.2019 Dotácia na činnosť CVČ za deti s trvalým pobytom v našej obci
16/2019
475.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 04.09.2019
30.08.2019 Dodávka stavebných prác vrátane materiálu pri realizácii projektu "Prístavba a stavebná úprava hasičskej zbrojnice Spišské Hanušovce"
15/2019
152325.80 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Roof Tops Dominik Grivalský 20.08.2019
29.07.2019 Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác na zákazku "Prístavba a stavebná úprava hasičskej zbrojnice
14/2019
300.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Ján Marhefka 19.07.2019
17.06.2019 Dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska
13/2019
8848.92 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ENERCOM s.r.o. 10.06.2019
07.06.2019 Dotácia z rozpočtu obce na činnosť DHZO na rok 2019
12/2019
3000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 07.06.2019
30.04.2019 Materiálno-technické vybavenie DHZO
11/2019
3000.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 29.04.2019
11.04.2019 Nábytok do odborných učební ZŠ s MŠ
8/2019
33148.80 € s DPH Obec Spišské Hanušovce GAVIS, s.r.o. 02.04.2019
11.04.2019 Didaktické pomôcky pre odborné učebne ZŠ s MŠ
9/2019
68869.18 € bez DPH Obec Spišské Hanušovce Škola.sk, s.r.o. 08.04.2019
11.04.2019 IKT a SW pre odborné učebne ZŠ s MŠ
10/2019
26607.60 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Škola.sk, s.r.o. 08.04.2019
05.04.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
5/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VaK Servis, s.r.o. 05.04.2019
05.04.2019 Pevná linka 4181421
6/2019
20.00 €/mesiac bez DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 02.04.2019
05.04.2019 Pevná linka 4892124
7/2019
20.00 €/mesiac bez DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 02.04.2019
05.04.2019 Zber šatstva, textílií, obuvi, hračiek a pod.
4/2019
7.50 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Ľubomír Ludvik WINDOORS 16.03.2019
07.03.2019 Poskytnutie dotácie na činnosť TJ Tatran Spišské Hanušovce
3/2019
3000.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Tatran Spišské Hanušovce Obec Spišské Hanušovce 07.03.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 209.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 13 14