Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o vytvorení autorského diela

Identifikácia

Číslo zmluvy: 26/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Peter Duda

Adresa dodávateľa: 059 71 Tvarožná 128

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Spracovanie histórie HZ Spišské Hanušovce do monografie História hasičstva kežmarského okresu.

Zmluvná cena: 250.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.11.2021

Datum zverejnenia: 29.11.2021

Dokumenty Pdf Duda.pdf ( veľkosť: 371,5 KB, aktualizované: Pondelok 29. November 2021 10:07 )