Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 25/2021

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 059 04 Spišské Hanušovce č. 93

IČO objednávateľa: 31999891

Názov dodávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa dodávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO dodávateľa: 00326551

Predmet zmluvy: Predaj pozemku okolo kaplnky sv. Barbory

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť Parcela KN-C č. 1389/1, ostatná plocha o; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Spišské Hanušovce; Parcela číslo: 1389/1;

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.10.2021

Datum zverejnenia: 29.10.2021

Dokumenty Pdf RKC.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Piatok 29. Október 2021 14:41 )