Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 22/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: MUDr. Alžbeta Balážová

Adresa dodávateľa: Karola Kuzmányho 1538/5, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 907186551

Predmet zmluvy: Vypracovanie zdravotného posudku na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Zmluvná cena: 50.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.08.2021

Datum zverejnenia: 10.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti.pdf ( veľkosť: 28,3 KB, aktualizované: Piatok 10. September 2021 08:20 )