Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 400 4634

Identifikácia

Číslo zmluvy: 7/2022

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: ČSOB Poisťovňa, a. s.

Adresa dodávateľa: Žiškova 11, 811 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 31325416

Predmet zmluvy: Poistenie rekonštruovaných budov - Hasičská zbrojnica

Zmluvná cena: 2086.20 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.03.2022

Datum zverejnenia: 27.04.2022

Dokumenty Pdf Zmluva 72022.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Streda 27. Apríl 2022 07:47 )