Obec Spišské Hanušovce

Faktúra

Izolácie striech, ústredného kúrenia - Hasičská zbrojnica

Identifikácia

Číslo faktúry: 54/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Dominik Grivalský

Adresa dodávateľa: Spišské Hanušovce 231

IČO dodávateľa: 46456716

Predmet faktúry: Izolácie striech, ústredného kúrenia - Hasičská zbrojnica

Fakturovaná suma: 25792.47 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.03.2020

Dátum doručenia: 13.03.2020

Datum zverejnenia: 20.03.2020

Dokumenty