Obec Spišské Hanušovce

Faktúra

Zariadenie kultúrneho domu

Identifikácia

Číslo faktúry: 124/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Gastromarket Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ľubica, 8.mája 44

IČO dodávateľa: 44733135

Predmet faktúry: Zariadenie kultúrneho domu

Fakturovaná suma: 2891.98 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.06.2020

Dátum doručenia: 18.06.2020

Datum zverejnenia: 26.06.2020

Dokumenty