Obec Spišské Hanušovce

Faktúra

Odmeny umelcom zvukových záznamov verejný prenos v miestnom rozhlas

Identifikácia

Číslo faktúry: 28/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Slovgram

Adresa dodávateľa: Bratislava Jakubovo nám. 14

IČO dodávateľa: 17310598

Predmet faktúry: Odmeny umelcom zvukových záznamov verejný prenos v miestnom rozhlas

Fakturovaná suma: 32.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.02.2021

Dátum doručenia: 05.02.2021

Datum zverejnenia: 16.02.2021

Dokumenty