Obec Spišské Hanušovce

Faktúra

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q

Identifikácia

Číslo faktúry: 60/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: VaK SERVIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad, Kuzmányho 5000/1

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet faktúry: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q

Fakturovaná suma: 466.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2022

Dátum doručenia: 04.04.2022

Datum zverejnenia: 14.04.2022

Dokumenty