Obec Spišské Hanušovce

Objednávka

Výroba 20 min. FULL HD videa a fotosnímkov obce Spišské Hanušovce zo vzduchu.

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/9/2014

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Michal Rostas, SOUNDVISION

Adresa dodávateľa: SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 37657440

Predmet objednávky: Výroba 20 min. FULL HD videa a fotosnímkov obce Spišské Hanušovce zo vzduchu.

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dudžák ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2014

Datum zverejnenia: 27.01.2015

Dokumenty