Obec Spišské Hanušovce

Objednávka

Parkové lavice 5 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/10/2014

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Emporo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 44562195

Predmet objednávky: Parkové lavice 5 ks

Cena objednávky: 1284.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dudžák ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 06.10.2014

Datum zverejnenia: 06.10.2014

Dokumenty