Obec Spišské Hanušovce

Objednávka

Jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2015

Názov zmluvy: Komisionárska zmluva č. 10/2014

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Le Cheque Dejeiner, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Jedálne kupóny

Cena objednávky: 1197.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dudžák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.01.2015

Datum zverejnenia: 27.01.2015

Dokumenty