Obec Spišské Hanušovce

Objednávka

Údaje zo súboru popisných a geodetických informácií KN

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

IČO dodávateľa: 17316219

Predmet objednávky: Údaje zo súboru popisných a geodetických informácií KN

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dudžák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.03.2015

Datum zverejnenia: 17.03.2015

Dokumenty