Obec Spišské Hanušovce

Objednávka

Elektrina - dodávka a distribúcia

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2012

Názov zmluvy: Elektrická energia

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36211222

Predmet objednávky: Elektrina - dodávka a distribúcia

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dudžák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.11.2012

Datum zverejnenia: 09.11.2012

Dokumenty