Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o dielo 007/2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: 13/2019

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet zmluvy: Dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska

Zmluvná cena: 8848.92 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.06.2019

Datum zverejnenia: 17.06.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 132019 Enercom.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Pondelok 17. Jún 2019 12:28 )