Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Príkazná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 14/2019

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Ing. Ján Marhefka

Adresa dodávateľa: Svätej Anny 333/34, 065 03 Podolínec

IČO dodávateľa: 7512059467

Predmet zmluvy: Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác na zákazku "Prístavba a stavebná úprava hasičskej zbrojnice

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.07.2019

Datum zverejnenia: 29.07.2019

Dokumenty