Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 16/2019

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Mesto Spišská Stará Ves

Adresa dodávateľa: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO dodávateľa: 00326526

Predmet zmluvy: Dotácia na činnosť CVČ za deti s trvalým pobytom v našej obci

Zmluvná cena: 475.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.09.2019

Datum zverejnenia: 04.09.2019

Dokumenty Pdf Zmluva Mesto SSV 162019.pdf ( veľkosť: 351,9 KB, aktualizované: Streda 04. September 2019 09:16 )