Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o dielo 17/2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/2019

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Ekospol Recycling, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 061 01 Spišská Stará Ves 502

IČO dodávateľa: 43984649

Predmet zmluvy: Výstavba oporného múru

Zmluvná cena: 42801.24 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.10.2019

Datum zverejnenia: 09.10.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 172019 - Ekospol.pdf ( veľkosť: 6,9 MB, aktualizované: Streda 09. Október 2019 14:29 )