Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/2019

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Ing. Mária Kyselová

Adresa dodávateľa: Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35520370

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie skutočnosti požadovaných zákonom 583/2004

Zmluvná cena: 1950.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2019

Datum zverejnenia: 22.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí služieb 18 2019.pdf ( veľkosť: 32,9 KB, aktualizované: Piatok 22. November 2019 12:31 )