Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2020

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: VaK Servis, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet zmluvy: Kontrola prevádzky ČOV 1, 2, odbery a analýzy, legislatívna a štatistická činnosť

Zmluvná cena: 1433.18 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020

Dokumenty Pdf Zmluva 12020.pdf ( veľkosť: 438,9 KB, aktualizované: Utorok 07. Január 2020 14:27 )