Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 800 400 5634

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2020

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: ČSOB Poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Žiškova 11, 811 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 31325416

Predmet zmluvy: Poistenie didaktických pomôcok a nábytku v špeciálnych učebniach ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce

Zmluvná cena: 22.16 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.01.2020

Datum zverejnenia: 27.02.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 4 k poistnej zmluve.pdf ( veľkosť: 4,2 MB, aktualizované: Štvrtok 27. Február 2020 14:35 )