Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/2020

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35 979 798

Predmet zmluvy: Zmena znenia Obsahu a čl. 1 až 14 Zmluvy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.02.2020

Datum zverejnenia: 28.02.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 3.pdf ( veľkosť: 7,8 MB, aktualizované: Piatok 28. Február 2020 13:17 )