Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800 400 4634

Identifikácia

Číslo zmluvy: 8/2020

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: ČSOB Poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Žiškova 11, 811 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 31325416

Predmet zmluvy: Poistenie zvýšenej hodnoty OcÚ a KD po rekonštrukcii

Zmluvná cena: 15.71 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.03.2020

Datum zverejnenia: 26.03.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 5 k poist. zmluve.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Štvrtok 26. Marec 2020 10:48 )