Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9/2020

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Cukstav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Groner 1218/35, 085 01 Bardejov

IČO dodávateľa: 45344086

Predmet zmluvy: Úprava ceny za dielo

Zmluvná cena: 169369.42 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.01.2020

Datum zverejnenia: 26.03.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 Cukstav.pdf ( veľkosť: 321,5 KB, aktualizované: Štvrtok 26. Marec 2020 14:57 )