Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 11/2020

Názov objednávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa objednávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO objednávateľa: 35763469

Názov dodávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa dodávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO dodávateľa: 00326551

Predmet zmluvy: Nájom časti budovy OcU - telefónna ústredňa

Zmluvná cena: 321.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.05.2020

Datum zverejnenia: 25.05.2020

Dokumenty Pdf Nájom.pdf ( veľkosť: 581,4 KB, aktualizované: Pondelok 25. Máj 2020 11:15 )